Passos per fer-te soci

1. Omplir el formulari de registre


2. Transferència quota anual

Per formalitzar la inscripció caldrà fer una transferència de la quota anual.
Vigència des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de l’any en curs.

Número de compte: ES4901828764050200248036
Import: 30 €
Concepte: Quota+DNI*

*Per exemple, si el teu DNI és 77134335 W el concepte que has de posar es Quota mes el teu DNI amb lletra i sense guió:

Exemple:
Quota 77134335W