El sotasignat consenteix al CLUB D’ESPORTS DE MUNTANYA MARTORELLES amb l’objecte de ser inclòs en el grup de WhatsApp i Telegram, que té com a finalitat informar als socis sobre temes relacionats amb el club. El grup de WhatsApp y Telegram està administrat per GUILLERMO VELASCO VADILLO, amb mòbil 607342815 i el Responsable del Tractament és el CLUB D’ESPORTS DE MUNTANYA MARTORELLES.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de Dades de Caràcter Personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l’adreça postal al C/ Can Sunyer, 25 (08107) Martorelles o bé a través de correu electrònic info@cemm.cat. En aquest sentit, en tot moment disposarà del dret a revocar el consentiment prestat mitjançant la present clàusula, no tenint aquest caràcter retroactiu.

Pot consultar la nostra política de privacitat o com exercir els seus drets a la nostra web http://www.cemm.cat/. Queda informat que al pertànyer al grup, el seu número de telèfon serà visible per la resta de participants. L’ús que cada membre del grup faci de la citada dada serà únicament dintre de l’àmbit privat i a títol personal, per l’esmentada finalitat, no podent utilitzar les dades per cap altra finalitat.

No es permet la cessió de dades de caràcter personal del titular signant, així com la publicació de continguts que puguin atemptar contra la moral, la dignitat o el respecte de qualsevol persona, comprometent-se els participants a aquest a donar al grup un ús diligent i respectuós.

Els membres del grup seran responsables de l’ús indegut que puguin fer de les dades de la resta de membres. El CLUB D’ESPORTS DE MUNTANYA MARTORELLES no serà responsable de l’ús indegut per part dels membres del grup. El termini de conservació de les dades personals serà fins A 1 MES després de la finalització del club o del grup.

Passat aquest termini, l’administrador eliminarà a tots els components del grup de WhatsApp i Telegram i esborrarà tota la informació realitzada en el grup. Declaro l’enteniment del present document, accepto la cessió del meu número mòbil a la resta de membres de WhatsApp i Telegram i manifesto la meva conformitat amb el seu contingut.